INSPIRED: Acolo unde politica întâlnește dialogul

În ultimul deceniu, dialogul politic a evoluat și a devenit principalul mijloc de cooperare internațională pentru a crea parteneriate în țările în curs de dezvoltare. Abordarea INSPIRED are ca scop transformarea spațiilor existente și emergente pentru dialogul politic în spații mai incluzive și mai participative. În acest sens, se urmărește implicarea actorilor care sunt profund afectați de reformele politice, dar ale căror voci sunt rareori auzite sau luate în considerare în cadrul consultărilor conduse de guverne. INSPIRED nu numai că îmbunătățește impactul potențial și durabilitatea politică a politicilor sprijinite de donatorii internaționali, dar contribuie, de asemenea, la reconfigurarea relațiilor dintre părțile interesate, care se recunosc progresiv ca interlocutori valabili și încep să înțeleagă interesele și stimulentele reciproce pentru schimbare ca factori legitimi ai procesului de elaborare a politicilor.

Presupunerea de bază a abordării INSPIRED este că acele grupuri care sunt afectate de o anumită reformă politică ar trebui să aibă un cuvânt de spus și, prin urmare, să fie considerate ca părți interesate "cheie", chiar dacă nu au influență sau influență directă asupra procesului de luare a deciziilor efective. Cu alte cuvinte, pentru ca dialogul politic să fie semnificativ, legitim și eficient, acesta trebuie să fie incluziv și să permită participarea reală a principalelor părți implicate.

Acest lucru, la rândul său, sporește șansele ca părțile interesate participante să adopte o perspectivă mai pluralistă asupra societății lor. Lucrând împreună, aceștia sunt obligați să recunoască existența unei diversități de interese și convingeri cu privire la o anumită problemă, ceea ce duce în mod natural la poziții diferite față de alegerile politice menite să rezolve această problemă.

Această acceptare a "pluralismului" de către principalii actori sociali și politici poate funcționa, la rândul său, ca o garanție împotriva unei acumulări excesive de putere de către un singur actor în sistemul politic, precum și ca un mijloc de a depăși atitudinile de tipul "câștigătorul ia totul", care prevalează încă în multe democrații electorale și care se află în centrul fenomenului cunoscut sub numele de populism.

Cele două valori fundamentale ale incluziunii și participării se regăsesc în întreaga abordare, care a fost concepută pentru a se asigura că dialogul între mai multe părți interesate poate avea succes în obținerea de rezultate la trei niveluri diferite: politică, proces și parteneriate.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a European Partnership for Democracy. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene

Last updated

Logo